THƯ NGỎ CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM – VATC

Thư ngỏ của giám đốc trung tâm VATC

Trung Tâm Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Việt Nam VATC

Địa chỉ: số 50 đường 12, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0945711717
Email: info@oto.edu.vn

\